Ürün Detay

Jumbo Hanoi Kulesi

5,0 (0 Yorum)

Marka
Ürün Kodu : LV.5454


 Listeme Ekle  Karşılaştır


Hanoi Kuleleri (Jumbo Boy)

Ürün Özellikleri:  
• Matematiksel zekayı geliştirmek ve bir kaç hamle sonrasını düşündürmek için kullanılır.
• Ahşaptan imal edilmiştir.
• MDF üzeri lake boyalıdır.
• Ürün tablası 52cm çapındadır.
 
 
 
Hanoi Kulesi oyunu her biri bir diğerinden farklı çapta n adet halka ile bu halkaları yerleştireceğimiz ahşap bir zemin üzerine monte edilmiş üç adet çubuktan meydana gelir.
Oyunun başlangıcında halkalar, büyükten küçüğe , aşağıdan yukarıya doğru yerleştirilir. Amaç, bu halkaları aynı düzende üçüncü çubuğa taşımaktır. Oyundaki tek kısıtlama ise
herhangi bir halkayı hiçbir harekette, kendisinden daha küçük halka ve ya halkalar bulunan bir çubuğa yerleştirmemenizdir. Bu oyunda bir sıralı bağıntı söz konusudur. Bizim amacımız ise minimum hareket ile oyunu tamamlayabileceğimiz bir sıralı bağıntı bulmaktır.
Örneğin; üç halkalı Hanoi kulesi oyunu için minimum kaç hareket gereklidir?

Halkalar A>B>C olsun. Bu durumda;
Eğer n halkalı bir Hanoi kulesi oyununda gerekli minumum hareket sayısına an dersek, bu durumda;
a1= 1
a2= 3
a3= 7
a4= 15
a5= 31
a6= 63
a7= 127
......
şeklinde devam edersek sıra bağıntısı elde edilir. Bunu formülize edersek Hanoi kulesi oyununa ait sıra bağıntılar formülü:
an=2n-1 şeklinde bulunur.
ESFANEYE GÖRE
C
B
A
İlk Durum
Zamanın birinde rahipler, tapınağa girdiklerinde üç tane uzun çivi ve birinin üzerinde 64 tane büyükten küçüğe dizilmiş şekilde halka görmüşler. Rahipler bu 64 halkanın bir çividen diğer çiviye aktarılması işinin tanrı tarafından kendilerine imtihan olarak gönderildiğine inanmışlar. Buna göre 64 halkanın büyük küçüğün üstüne gelmeyecek şekilde, bir çividen diğerine aktarılması için 2n-1 formülünden 264-1 yani; 18.000.000.000.000.000.000 hamlenin gerektiğini hesaplamışlardır. İşte rahipler bu sayıda hamlenin yapılmasından sonra kıyametin kopacağına inanmışlar. Her bir hamleyi 1 saniye kabul edersek ve hiç düşünme zamanı vermezsek kulenin taşınması için gerekli süre 500 milyon yıldır.