Hakkımızda

 
2008 yılında eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik faaliyet göstermeye başlayan firmamız, kısa zamanda göstermiş olduğu ivme ile sektörde belirli bir yere gelmeyi
başarmıştır.
Günümüzün getirdiği yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ederek kendimizi ve ürünlerimizi sürekli olarak geliştirmekteyiz.


Firmamız, okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar tüm eğitim kurumlarında oluşacak ihtiyaçları karşılama doğrultusunda; günümüz teknolojisinin gerektirdiği modern ve sağlıklı eğitim araçlarının temini ve imalatı noktasında çalışmaktadır.

En değerli varlıklarımız, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızı 21. yüzyılın gerçeklerine hazırlama işinin, kaliteli bir eğitim ile daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz.


Hızla gelişen bilim ve teknoloji  çağında ülkemizde de bilimsel düşüncenin gelişmesini ve bilim kültürünün yaygınlaşmasını, topluma düşünen ve sorgulayan öncü bireyler kazandırmayı, topluma yeni bir vizyon kazandırarak,  Türkiye’deki bilimsel birikime ihtiyaç duyduğu sıçramayı yaptırmak için; bilgilerin teoriden pratiğe dökülerek gerekli eğitimlerin verilmesi için yalnızca bir e-Ticaret sitesi değil e-Ticaret platformu olduk.

 

Bizler; Araştıran,geliştiren ve yenileyen inovatif hareket ekibimiz ile, gelişimi sadece takip eden değil, yaptığı geliştirmelerle takip edilen bir firma olmayı hedefledik.