Ürün Detay

Enzim Deneyi

Enzim ve glisemik index kavramlarını gündelik yaşamımızdan örneklerle anlatmak istedik. Bu nedenle seçilen besinler karbonhidrat grubu, enzim ise amizlazdır.

5,0 (0 Yorum)

Marka
Ürün Kodu : L9875
44,90 TL


 Listeme Ekle  Karşılaştır


Enzim Deneyi

Deneyin Amacı
Enzim ve glisemik index kavramlarını gündelik yaşamımızdan örneklerle anlatmak istedik.
Bu nedenle seçilen besinler karbonhidrat grubu, enzim ise amizlazdır.
Tükürüğümüzle salgılanan amino enzimiyle reaksiyona giren karbonhidratlar hızla şekere dönüşür. Bu dönüşüm hızını anlatmak için kullandığımız kavram ise glisemik indekstir.

Deney Hakkında Kısa Bilgi
Enzimler; tıp, eczacılık, tarım, hayvancılık, çevre, gıda, kâğıt, tekstil, deterjan vb. onlarca alanda kullanılmaktadır. Son yıllarda biyoteknoloji alanındaki gelişmelerle elde edilen enzimlerin kullanımının en fazla olduğu sektör gıda endüstrisidir. Enzimler canlı hücreler tarafından sentez edilmiş biyokimyasal moleküllerdir. Bazen bir molekülü birleştirirler, bazen parçalarlar. Vücut içinde de vücut dışında da etkinlik gösterir. Bir enzimin etki ettiği madde karışımına “Substrat” denir. Canlılık olaylarının pek çoğu, enzimler sayesinde düzenlenmekte ve yaşam devam etmektedir. 18.yüzyılın sonunda Batı Avrupa’da yapılan çalışmalarla Alman, Fransız ve Danimarkalı bilim adamlarının benzer zamanlarda tespit ettiği bu molekül endüstri alanında da yaygın bir kullanım alanı bulmuştur.Besinlerimizin temel bileşenlerinden olan proteini parçalayan proteaz, nişastayı parçalayan selülaz, yağları parçalayan lipaz ve laktozu parçalayan laktaz enzimleri ilaç endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı deterjanlar alkali koşullarda aktivite gösteren alkali-proteaz (bazik) enzimlerini içerirler.
Bazı deterjanların yapımında da amilaz ve lipaz enzimleri kullanılmaktadır. Bu enzimlerin parçalama etkisi özellikle protein, yağ ve nişastanın meydana getirdiği kirliliği parçalayarak temizler. Ayrıca deri endüstrisinde de enzimlerden yararlanılmaktadır. Renin enzimi peynir üretiminde, Lipaz, proteaz ve glikozidaz enzimleri deri sanayiinde, Amilaz, unlu mamul üretiminde, Selülazlar, kâğıt, hayvan yemi üretiminde, Fitaz, proteaz ve amilaz tavuk yemi üretiminde, Laktaz ve lipaz kozmetik,ilaç sanayiinde (laktoz intoleransı olanlar için laktozsuz süt üretimi) kullanılır.

Glisemik indeks (Gİ) karbonhidratların  kandaki şeker düzeylerine olan etkisini ölçmek için geliştirilmiş bir kavramdır. Glisemik indeks sınıflandırılmasında esas alınan saf glikozun, kan şekeri  üzerindeki etkisidir. Glikoz kan şekerini en çabuk yükselten şeker türüdür. Bu yüzden glikozun glisemik indeksi 100’dür. Diğer yiyecekler de buna göre 0 ila 100 arasında değer alırlar. Bir yiyeceğin glisemik indeksi ne kadar yüksekse yedikten sonra kan şekeriniz o kar yükselecek demektir. Buna göre; 0-55 Düşük glisemik indeksli 56-69 Orta glisemik indeksli 70-100 Yüksek glisemik indeksli diye adlandırılır.

• Glisemik indeksi yüksek besinler kan şekerini hızlı yükseltir.
• Glisemik indeksi düşük besinler kan şekerini yavaş yükseltir ya da dengede tutar
• Glisemik indeksi yüksek besinler hızla sindirilip daha çabuk acıktırır ve daha çok yedirir
• Glisemik indeksi düşük besinler daha uzun süre tok tutar.

Özetle; Glisemik indeksi düşük besinler, kan şekerini dengede tutar, kilo kontrolü sağlar ve hatta yağ depolanmasını engeller. Başta şeker hastaları olmak üzere, en doğru yiyecekleri saptamak için yapılan araştırma sonucunda, bu sınıflandırmadan herkesin yararlanılabileceği görüldü. Glisemik indeks sayesinde şeker, kalp-damar hastalıklarının azaltılabileceği, kilo kontrolü sağlanabileceği saptandı.

DENEYİN FAYDALARI

* Çağımızın hastalığı ve pek çok hastalığın da tetikleyicisi olan obezite, hataları ve fazla karbonhidrat tüketimiyle direkt ilişkilidir. Abartılı reklamların etkisiyle
aşırı karbonhidrat tüketimi oluşan obezite ulusal sağlık giderlerinin artmasında önemli yer tutmaktadır. Büyük bütçe açıklarına sebep olan bu sorun basit bir
eğitimle kaynağından çözülebilir. Bu amaca ulaşan en doğru yol çocuklarımızın gelişen tehlikeye karşı bilinçli olmalarını sağlamaktır. Bu deney ile masum  görülen karbonhidratların aslında ne kadar fazla enerji içerdiği öğrencilere gösterilmektedir

* Patates, buğday gibi farklı karbonhidratların sindirim hızları arasındaki fark gösterilir.

* Karbonhidratların glisemik indeksleri hakkında öğrencilerin bilinçlenmesine katkı sağlar.

* Eğitim seti içerisinde verilen farklı karbonhidratların (patates ve buğday) amilazla etkileşimi gösterilmektedir.

* Amilaz enziminin tükürük bezlerinden tükürükle beraber salgılandığı öğrencilere anlatılır.

* Karbonhidrat sindiriminin ağızda başladığı öğretilir.

* Bu eğitim seti ile yapılan deneyler öğrencilere bunu gösterir.

* Öğrencilerin kendi bedenlerini beden fonksiyonlarını öğrenmeleri ve daha iyi anlamalarını kolaylaştırır.

* Ayrıca bu enzimlerin endüstriye olan katkısı hakkında fikir sahibi olurlar.

* Deney seti içeriği, mesleki yönelim-eğitim zamanından çok önce öğrencilerle buluşmakta ve bilime ilgi ve heves uyandırmakta, bilime yönelim  ağlanmaktadır.

* Edinilen bilgiler, beslenme alışkanlıklarını sorgulamaya ve faydalı olanı tercih etmeye yöneltmektedir.